Lär dej, testa och bli intresserad

På Helsingfors sida för e-kommunikation asiointi.hel.fi har man samlat stadens e-tjänster som kräver registrering och identifikation. Läs mer om servicen och hur man använder dem på stadens hemsida.

Information om Helsingfors stads e-tjänster ges mån.–fre. kl. 8–18 tfn 09 310 88800.

Anvisningar i webbtjänsten hel.fi

Social- och hälsovårdssektorns e-tjänster
Anvisningar och länkar till e-kommunikation för hälsovårdstjänsterna, utkomststödet, omakanta-tjänsterna och övriga social- och hälsovårdstjänster.

Användarstöd för Helsingfors stads e-tjänster (pdf, på finska)
Bilder och detaljerade anvisningar om hur man använder servicen i asiointi.hel.fi.

Stadskansliets rådgivningstjänster
Stadens allmänna information, Helsingfors-info, turistrådgivningen, företagsrådgivningen och övriga rådgivnigstjänster.

Anvisningar för att ge feedback åt Helsingfors stad
Anvisningar om hur man använder responsblanketten samt information om hur Helsingfors stads responssystem fungerar.

Övriga anvisningar och informationskällor

Befolkningsregistercentralen
Befolkningsregistercentralen är riksomfattande stöd för dem som ordnar digitalt stöd.

Yles Digiträning
Yles Vetamix erbjuder träning och inlärning av digitala färdigheter.

ENTER ry
Materialet på webbsidan finns inte på svenska men föreningen ger rådgivning på svenska och kontaktuppgifterna finns på sidan.

Traficom, Cybersakerhetscentret
Anvisningar och tips om datasäkerhet, varningar och aktuellt inom datasäkerheten.

Älypuhelimen käyttö


Digirådgivingen uppmuntrar att testa, lära sej och vill väcka intresse

Bilder: Helsingfors stads materialbank.