Ansvarsfull och pålitlig digirådgivning på stadens verksamhetsställen

I Helsingfors får man digirådgivning av stadens medarbetare, frivilliga och studenter samt som kamratstöd. En del av stadens medarbetare erbjuder digirådgivning vid sidan om sitt ordnarie arbete, medan andra jobbar som digirådgivare på heltid.

Du hittar digirådgivaren vanligen på det närmaste biblioteket eller invånarhuset. Du kan söka verksamhetsställen på stadens servicekarta eller ringa till stadens allmänna information och fråga.

Grunden för en fungerande digirådgivning
På grund av den snabba digitala utvecklingen krävs det mångsidiga kunskaper av digirådgivarna. Helsingfors stad utvecklar digirådgivarnas yrkeskunskaper så att man ska kunna erbjuda bra hjälp för vardagliga digiproblem. Det ordnas regelbundet utbildning för digirådgivarna och det finns ett nätverk via vilket man kan träffa andra digirådgivare.

Handledning och utveckling
Helsingfors stads digirådgivning och digirådgivarnas nätverk koordineras av Kaapelin Mediakeskus Oy som ingår i Helsingfors stadskoncern och verkar i Kabelfabriken (f.d. Lasipalatsin Mediakeskus Oy). Projektgruppen för att förstärka den digitala kompetensen vid stadskansliet styr arbetet för att förstärka stadsbornas digigala kompentenser. I projektgruppen finns medlemmar från alla sektorer som erbjuder digirådgivning.

Upplysningar:

  • specialplanerare Ari Tammi, tfn 09 31025090, Helsingfors stad/stadskansliet
  • specialsakkunnig Jani Suonperä, tfn 044 557 7484, Kaapelin Mediakeskus Oy
  • projektchef Kimmo Lehtonen, tfn 050 560 2570, Kaapelin Mediakeskus Oy

Digirådgivningens intranät
Stadens anställda, frivilliga och kamratstöden som jobbar som digirådgivare i stadens lokaler har tillgång till ett intranät för intern kommunikation och för att dela information. Om du jobbar för staden och det i dina arbetsuppgifter ingår att erbjuda digistöd åt stadens invånare, är du välkommen att hålla kontakt med ditt team oavsett plats.

Du kan använda intranätet med webbläsare eller mobilapp. Du kan följa med gruppdiskussioner, aktuella meddelanden och jobba i grupper. Med chattfunktionen kan du tryggt kommunicera med de andra digirådgivarna, med meddelande eller med tal- och videosamtal.

Du får kallelsen och användaruppgifter från Kaapelin Mediakeskus (tfn 044 557 7484).

Kamratstöd i Helsingfors

Seniorföreningen ENTER som verkar i Nyland bjuder in nya medlemmar, som är beredda att stötta sina jämnåriga på svenska. Det räcker att du har baskunskaper och är ivrig. Tillägssuppgifter på föreningens webbplats.