Digital stad - mot en fungerande vardag

Helsingfors stad betraktar utvecklingen av digirådgivningen som en helhet på stadsnivå. Det hör centralt till Helsingfors stadsstrategi att ordna med stöd och handledning, när målet är att Helsingfors ska vara världens bäst fungerande stad.

Helsingfors deltog i projektet 6aika under 2017 där man gjorde upp en servicebeskrivning för Digirådgivningen. Servicebeskrivningen ger svar på följande frågor:

  • Vilka digitala ärenden får man hjälp med?
  • Till vem riktar sig digirådgivningen?
  • Vem ger digital handledning?
  • Vilka är principerna för digirådgivningen?
  • Var och hur kan man få digirådgivning?

Ladda ner hela servicebeskrivningen som pdf-fil här (på finska).

Digirådgivningens principer

Vi levererar, nära hemmet

Enkelt, med låg tröskel

Med eller utan tidsbeställning

Kom för att lära dej och prova på

Gratis på stadens verksamhetsställen